Follow

Gair y Dydd: datgysylltu geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d -- 100 mlynedd i heddiw y datgysylltwyd Eglwys Loegr yng Nghymru gan greu'r Eglwys yng Nghymru.

Word of the Day: datgysylltu 'to disconnect; disestablish (Church)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?d -- 100 years ago today the Church of England was disestablished in Wales, becoming the Church in Wales.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!