Follow

Gair y Dydd: cylchynol geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c -- ar y diwrnod, yn 1761, y bu farw Griffith Jones, Llanddowror, a sefydlodd filoedd o Ysgolion Cylchynol yng Nghymru i ddysgu pobl i ddarllen.

Word of the Day: cylchynol 'circulating': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c -- on this day in 1761, Griffith Jones, Llanddowror died, who set up thousands of circulating schools in Wales to teach people to read.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!