Follow

Gair y Dydd: aur geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. Ar y diwrnod hwn yn 1865 y darganfuwyd aur ym Mwynfeydd aur Clogau, ger Dolgellau.

Word of the Day: aur 'gold': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a. On this day in 1865 gold was discovered at Clogau, near Dolgellau.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!