Follow

Gair y Dydd: gwrym geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – pa mor gyffredin yw'r gair hwn erbyn hyn?

Word of the Day: gwrym 'a seam, hem, pleat': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?g – this is an old word of Celtic origin recorded since the 13th. century.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!