Follow

Gair y Dydd: llawgoch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – fel yn enw Owain Lawgoch. Arwyddwyd cytundeb rhyngddo a Siarl V, brenin Ffrainc, ar y diwrnod hwn yn 1372.

Word of the Day: llawgoch 'of the red hand, bloody-handed; red-handed': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – as in the name Owain Lawgoch who signed an agreement with the French king Charles V on this day in 1372.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!