Follow

Gair y Dydd: maerdy geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m – 'maer'+'tŷ'. Hen ystyron ond yn fwy cyfarwydd nawr mewn enwau lleoedd fel Y Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Word of the Day: maerdy 'summer dwelling for the tending of cattle, dairy, dairy farm; farm-house; ?land supervised by a reeve or steward' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?m - 'maer' ('steward')+'tŷ' ('house'). Old meanings but more familiar today in place-names such as Maerdy, Rhondda Cynon Taf.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!