Follow

Gair y Dydd: anhreuliedig geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – fel hyn y sonnir am haul Gorffennaf yn soned adnabyddus R. Williams Parry i'r Llwynog: Ac anhreuliedig haul Gorffennaf gwych / Yn gwahodd tua’r mynydd.

Word of the Day: anhreuliedig 'inexhaustible, imperishable, endless': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a – as used by R. Williams Parry about the July sun in his well known sonnet to the fox.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!