Follow

Gair y Dydd: rhydliw geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – un o nifer fawr o ffyrdd o ddisgrifio lliwiau'r hydref.

Word of the Day: rhydliw 'russet': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?r – one of a number of ways to describe autumnal colours (from rhwd 'rust' and lliw 'colour').

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!