Follow

Gair y Dydd: llygaeron geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – yn barod i wneud saws i fynd gyda'r twrci Nadolig.

Word of the Day: llygaeron 'cranberries': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – ready for making sauce to accompany the Christmas turkey.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!