Follow

Gair y Dydd: llyw geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – ystyr 2, fel a geir yn enw Llywelyn ein Llyw Olaf, a laddwyd ar 11 Rhagfyr 1282. (Llun: cerflun yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd)

Word of the Day: llyw 'a rudder, helm; leader, ruler': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – the figurative meaning of 'ruler', as in 'Llywelyn ein Llyw Olaf', who was killed on 11 December 1282. (Picture: statue in Cardiff City Hall)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!