Follow

Gair y Dydd: cymynroddi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Dyma La Parisienne, un o’r darluniau a gymynroddwyd i Amgueddfa Cymru gan Margaret Davies, Gregynog, a’i chwaer Gwendoline. Ganwyd Margaret ar y dyddiad hwn yn 1884.

Word of the Day: cymynroddi 'to bequeath': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. This is La Parisienne, one of the pictures bequeathed to the National Museum of Wales by Margaret Davies, Gregynog, and her sister Gwendoline. Margaret was born on this day in 1884.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!