Follow

Gair y Dydd: ysgewyll geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – hen enw, ond efallai bod 'sbrowts' yn fwy cyffredin, ar lysieuyn sy'n boblogaidd dros gyfnod y Nadolig.

Word of the Day: ysgewyll '(Brussels) sprouts': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?y – an old name, 'sbrowts' is probably more common. Its etymology is a mystery.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!