Follow

Gair y Dydd: honsel geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. Tybed faint gafodd honsel neu galennig dros y Calan eleni? Dyma'r hyn sydd yn Cymru Evan Jones (2009) am roddi honsel wrth werthu ond gall hefyd olygu rhodd blwyddyn newydd.

Word of the Day: honsel 'new year’s gift': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h. Who received a 'honsel' or 'new year’s gift' this year? The word occurs in this quotation from Cymru Evan Jones (2009). The word is borrowed from English 'handsel'.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!