Follow

Gair y Dydd: fforiwr geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f. Ar y dyddiad hwn yn 1832 y ganwyd Love Jones-Parry a aeth, gyda Lewis Jones, i archwilio tiroedd anhysbys ym Mhatagonia a chyrraedd bae a enwyd ganddynt yn Borth Madryn yn dilyn enw cartref Jones-Parry.

Word of the Day: fforiwr 'explorer': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?f. Love Jones-Parry was born on this day in 1832. He and Lewis Jones went to explore unknown territory in Patagonia, reaching a bay they named Porth Madryn after Jones-Parry's home.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!