Follow

Gair y Dydd: seiat geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Ar y dyddiad hwn yn 1791 y bu farw William Williams Pantycelyn. Cyhoeddodd y llyfryn Drws y Society Profiad yn 1777 yn trafod seiadau.

Word of the Day: seiat 'religious meeting amongst early Methodists': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. On this day in 1791 William Williams Pantycelyn died. He established the early 'seiadau' and published the pamphlet Drws y Society Profiad. 'Seiat' is a compressed form of 'soseiati' from English 'society'.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!