Follow

Gair y Dydd: brut geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – fel yn Brut Dingestow, a olygwyd gan yr ysgolhaig Henry Lewis a fu farw ar y dyddiad hwn yn 1968. Pentref yn sir Fynwy yw Dingestow a'i enw Cymraeg yw Llanddingad.

Word of the Day: brut 'cronicl': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?b – as in Brut Dingestow, edited by the scholar Henry Lewis who died on this date in 1968. Dingestow is a village in Monmouthshire and its name is Llanddingad.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!