Follow

Gair y Dydd: pwynt rhewi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – tymheredd neithiwr wedi disgyn islaw'r pwynt rhewi mewn llawer o fannau yng Nghymru.

Word of the Day: pwynt rhewi 'freezing-point': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?p – the temperature last night dropped below the freezing-point in many places in Wales.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!