Follow

Gair y Dydd: stofi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. Fyddwch chi'n defnyddio 'stofi' ar gyfer unrhyw beth ar wahân i ddechrau gweu?

Word of the Day: stofi 'to warp (yarn), weave; cast on (stitches, stocking, &c.)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s. The verb comes from 'ystof' ('warp (of yarn)') from Latin 'stāmen'.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!