Follow

Gair y Dydd: llewyrch geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – mae llewyrch yr haul yn bleser heddiw.

Word of the Day: llewyrch 'light, brightness, radiance, splendour, lustre, sheen, a shining': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – like the weather here today. 'llewyrch' is a form of the older 'llewych', ultimately of Celtic origin.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!