Follow

Gair y Dydd: syrfeio geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – ddechrau Gorffennaf 1737 y cychwynnodd Lewis Morris, un o Forrisiaid Môn, ar ei waith mawr yn syrfeio a mapio arfordir Cymru.

Word of the Day: syrfeio 'to survey (land)': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – at the beginning of July 1737 Lewis Morris, one of the Morris brothers of Môn, began his great work surveying and mapping the coast of Wales.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!