Follow

Gair y Dydd: cynghanedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. Mae 'na weithdai cynghanedd bob bore am 10 ar Lwyfan y Llannerch ar faes yr Eisteddfod – rhowch gynnig ar gynganeddu, a phwy a ŵyr?

Word of the Day: cynghanedd ‘a system of consonance or alliteration in a line of poetry in strict metre and internal rhyming’: geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c. There are cynghanedd workshops every morning at 10 on 'Llwyfan y Llannerch' on the Eisteddfod field.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!