Follow

Gair y Dydd: tairieithog geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t. Dyma arwydd dairieithog o ynys Jersey yn dilyn eitem ddiddorol iawn am ieithoedd Ynysoedd y Sianel gyda Mari Catrin Jones ar raglen Aled Hughes y bore 'ma. bbc.co.uk/sounds/play/m0019xbz (tua awr 16 munud i mewn)

Word of the Day: tairieithog 'trilingual': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?t. A trilingual sign from Jersey following a very interesting item about the languages of the Channel Islands with Mari Catrin Jones this morning (in Welsh, see above)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!