Follow

Gair y Dydd: cyhydedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – adran (b). R'yn ni wedi cyrraedd un o’r ddwy adeg yn y flwyddyn ( . . . Alban Elfed 22 neu 23 Medi) pan fydd y dydd a’r nos o’r un hyd.

Word of the Day: cyhydedd 'equinox': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?c – section (b). We have reached one of the two times in the year (the autumnal equinox, Alban Elfed 22 or 23 September) when the day and night are the same length.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!