@davidoclubb Do'n i ddim wedi ymweld o'r blaen. Roedd y golygfeydd mor hardd, dw i'n siŵr y faswn i ddim yn medru canolbwyntio ar gyrsiau yno!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!