@davidoclubb Do'n i ddim wedi ymweld o'r blaen. Roedd y golygfeydd mor hardd, dw i'n siŵr y faswn i ddim yn medru canolbwyntio ar gyrsiau yno!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.