Follow

Mae’r amser wedi rhedeg allan
be’ yw’r rheswm ei holl sgrech a ffwdan?
oedd e’n gaeth dan glo?
ac aeth o’i go'
am ddiffyg digwyddiadau diddan?

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!