Follow

Yr iâr ia

yr iâr oedd yn oer a rhewllyd ei phigiad
oerni ei llygaid yn achosi ataliad
roedd ei chlecs yn iasol
a chodi cryndod afreol
sy ‘n y lle iawn - oergell archfarchnad

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!