Follow

Cnoi cnau

fuodd mam Caliban ymddiddori yn ganibaliaeth?
Neu ar hap oedd ei enwi a naws ei fagwraeth?
Ysodd hi bron bob bwydydd
a cheisio bodloni chwant beunydd
ond cnoi cnau oedd ei hoff brofiad o holl luniaeth

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!