Follow

Sensible ? A testicle ??

doedd byth yn hanes y byd caill synhwyrol
pob tro mae arni eisiau bod yn gymdeithasol
pan dwysau’r pwys ei phaill
mae rhywbeth ar y gweill
yn achosi pob math cyffro adfywiol, affwysol

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!