Follow

Dyma dymer ar yr anner yna

Taerodd y fuwch wrth frefu’n dorcalonnus
‘sdim bai na rheswm arna’ i deimlo’n gywilyddus
roedd y ffermwr drws nesaf
fy nwyn a chwant gwaethaf
nawr gweiddiff fy ngwaed am gosb fwyaf poenus

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!