Follow

Crying out loud

pan ddelo gwsg daw'r llafn hunllef
ag eich hun ar ffo dros dirwedd dioddef.
awch ofnau'r nos
sy'n wir ddi-os
i chi'n eich tŷ, yn bell o'ch cartref

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!