Follow

A hard rock face

ymddwynodd hi bwy a bod rhag pechu
ond yn wir, bu neb yn sylweddoli
y bwrlwm mewnol dicter
yn erydu ithfaen ei fwynder
rhy anodd iddi ddweud ‘twll - paid â malu cachu’

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!