Follow

Adar heb eu disgwyl

yr alarch du, yr aderyn drycin cyfoesol
‘deryn newydd sy'n sgleinio yn fygythiol
daroganith terfysgoedd / byd eang am hydoedd.
tybed bydd pwys ei ormes yn llethol

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!