Follow

Ddaeth iddo ddim dewis doeth - byth

roedd e’n arfer hir chwit-chwatio
dros y pethach lleiaf heb gofio
angen gwneud rhywbeth
yn lle bod yn ddidoreth
cyn daeth y byd a’i frawd i’w golbio

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!