Follow

mae'n ddiwrnod siwmperi Nadolig
dydd da am eich teimlo'n chwithig
gyda'ch brest yn amlwg
dan luwch, gelyn, iorwg
a'ch hunan-barch yn swil a chrynedig

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!