Follow

Sion Corn?
wrth agor y drws yn reit bwyllog
yn amau bod y boi 'na yn dwyllog
sach fawr ar ei gefn
anrhegion yn anhrefn
rhy hapus o'r hanner ’r henwr barfog

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!