Bore da i bawb! Mae hi'n dydd Gwener! Hwre! Beth ydy pawb yn gwneud heddiw?

Follow

@ceffyltewharry
Fydda i'n aros yn y gwely. Dw i dal yn cael annwyd. 🤒

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!