Follow

you can find topics and people to follow by checking communitywiki.org/trunk and following the curated lists?

Gallwch ddod o hyd i bynciau a phobl i'w dilyn trwy wirio communitywiki.org/trunk a dilyn y rhestrau curadur.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!