Follow

The Crown episode Tywysog Cymru features language dialogue in an incredibly natural and unabashed format, kudos to the writers and producers for running the episode in its most natural format! Closing credits features Dafydd Iwan's "Carlo" as well 😃

"Bob wythnos mae e'n darllen Y Cymro a'r Faner,
Yn darllen Dafydd ap Gwilym yn ei wely bob nos,
Mae dyfodol y wlad a'r iaith yn agos at ei galon fach ef,
Y mae'n fwy o genedlaetholwr na'r FWA"

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!