Follow

Ar gyfer eleni, rydyn ni’n dod â’r i ti yn lle! Rhwng 2pm-10pm ddydd Gwener 5 Chwefror, byddwn ni’n cynnal gŵyl ar amam.cymru fydd yn LLAWN miwsig .

For this year’s , we are bringing the to you!

On Friday 5 Feb between 2pm-10pm (yes 8 hours!) we’re hosting a festival on amam.cymru FULL of language music content.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!