Show more

Lots of new friendly faces today, if you're comfortable with it please consider writing a short Toot with the hashtags and just tell us a few tidbits about you and your interests! cynnes i bawb 😄

Ar gyfer ein haelodau newydd sy'n siarad Cymraeg, os gwelwch yr hashnod , nodwch fod dysgwr Cymraeg sydd eisiau ymarfer ei Gymraeg. Helpwch nhw os gwelch yn dda! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 👍

The fountain at Aberdare Park. The duplicate is in Raffles Hotel in Singapore!

‘galli di fy nghredu i’r eithaf'
'dyna’r tro chwithig diwethaf'
'fydda i ddim tanio twrw,
na chodi llaw i fwrw'.
'bydd popeth yn iawn' – celwydd noethaf

Doed hên Gaos i gymmysgu / Daear, awyr, dw’r a thân.

Tŵt cyntaf, yn dŵt, yn dod atat. Tŵtio lle bu Clecio.

Mae'r panel yn trafod yr adroddiad heddiw yng Nghaerdydd

Adroddiad ar gael iwa.wales/wp-content/uploads/2

Os ydych chi eisiau ffindio mae mwy am fod aelod o'r IWA, rhoi gwybod (dwi ar y bwrdd)

Siwmae!

I'm a freelance copywriter/editor.

I'm interested in , issues, , , and .

I moved back to Cardiff recently after spending most of my adult life in England and I'm trying to make new friends/connections here.

Dw i'n dysgu Cymraeg a bydda i'n sefyll yr arholiad Canolradd ym mis Mehefin.

Recommendations about people to follow on here and real-life meet-ups for Welsh learners will be gratefully received!

gyda’r wyau oedd mamgu yn dipyn o ddraig
eu sugno, eu ffrio, eu berwi fel craig
roedd anos iddi aros
os oedd cynnyrch ieir yn agos
roedd hi’n orffwyll ofnadwy am lyncu’r saig

Fy man geni yw Llanelwy yng Ngogledd Cymru. Bûm yn gweithio yn Llundain am 30 mlynedd, symudais yn ôl i Gymru ond ar ôl i fy ngwraig farw symudais i fyw yn Ffrainc.

I spend a great deal of my time campaigning to REMAIN in the EU. See Facebook - “Determined to REMAIN in the European Union”. I live in France and if anyone wants to converse in Welsh I would be happy to do so. I have a Skype address

Shwmae Tŵt - i bawb sy'n ymuno â ni o nation.cymru - if you are looking for people to follow please check out our blog article twtcymru.wordpress.com/2019/03

Show more
Tŵt

Tŵt is the free and open microblog for Wales and the Welsh, at home and abroad.