Show more

Os wyt ti eisiau cefnogi y sector ynni cymunedol yng Nghymru, ymunwch a @CommEnergyWales 🤝🥰🤗💞🦄🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

communityenergywales.org.uk/cy

Looking forward to starting as a new coach at Long Island Youth tonight! lirugby.com/

Cyhoeddir rhai o'r enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd gyda Gwisg Werdd @eisteddfod@twitter.com
Catrin Finch @Catrin@twitter.com Finch
John Jones + Alun Roberts @johnacalun@twitter.com
Bethan Kilfoil @bethankilfoil@twitter.com
Geraint Løvgreen @ddim_yn_sant@twitter.com
Patrick Young @OPRACymru@twitter.com
parallel.cymru/gorsedd-2019/

#Woofday Wednesday

Here is a photo of #Neachdainn on a recent long walk. It was hot that day, and I could see he was contemplating a dip in the cool river. In the end he decided that discretion was the better part of valour.

He did what a smart pooch would do and went downstream to a shallower stretch of river and cooled his paws.

His human companions did the same, and we all enjoyed the view.

#dogs #MastoDogs #DogsOfTheFediverse #Scottie #Highlands #Scotland

Shwmae pawb! Unrhyw un yn gwybod am apps dwi'n gallu defnyddio I dysgu fy mab Cymraeg? Ma fe'n 18 mis o oed. Ma angen rhywbeth achos dwi'n athro pants 😂

Copied and pasted from SSIW Aran Jones (a year old)
Welsh language podcasts all in one place!
Welsh

Jun '18 - Have a look at this FANTASTIC idea: ypod.cymru/ ypod.cymru/

Mae'n a rhaid i ni amddiffynno ein hunain o'r haul ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae angen am ddiod oer arnon ni hefyd, felly cofiwch ailgylchu'ch potel eli haul gwag.
Ewch i www.cymruynailgylchu.org.uk am rhagor o awgrymiadau.

Gair y Dydd: adnodd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a … - dyma ddetholiad o'r adnoddau sydd ar gael i ddysgu ac astudio'r Gymraeg.

Word of the Day: adnodd ('a resource') geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?a - here are some resources for learning Welsh.

Show more
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!