KQXSMB - XSMB - XSTD - SXMB - XSHN. Kết quả xổ số nét cho giải miền bắc hôm nay nhanh nhất,dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay, thống kê soi cầu kết quả XSMB hôm nay cực chuẩn, cập nhật nhanh nhất.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!