Follow

Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg 2019, Bangor.

Mae @Techiaith wedi cynyddu’r niferoedd ar gyfer y gynhadledd ar 25 o Ionawr:

http://
techiaith.cymru/cynadleddau/cy
nhadledd-2019/

ac mae rhai llefydd ar gael o hyd. Cyfle olaf i gofrestru!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!