Follow

Signal - ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg.

Nodweddion amgryptiad uwch, gallu anfon SMS, galwadau llais neu ffeiliau.
Nid yw'n gysylltiedig â chwmni sy'n rhannu gwybodaeth defnyddwyr.

bit.ly/2ELApTN

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!