@Joe They do in Llanelli, but most signs go to great lengths not to mutate (so they don't use 'Croeso i' as often as they might). Also imagine having a database where there might be 3-4 versions of a welsh name. It's hard enough promoting Welsh names as it is, and it wouldn't necessarily help the cause :)

@Joe I asked this of my translator husband with the Caerfyrddin a Cydweli map. He explained that where clarity is important (such as mapping) it's OK

@Martin_J Tria ddarllen Y Gryffalo neu llyfrau arall iddo fe. Jyst darllen, gwrando i'r Radio ac mae e'n dysgu

@KnightGhost noswaith dda. Neis i weld ti ar tŵt. Cofion Cynnes

@Richie0110 Byddai 'dyma y peth rwy'n hoffi am tŵt' bod yn cywir? 😜

@Richie0110 rwy'n ffindio fod jyst dwy frawddeg y dydd yn helpu - tria disgrifio dy dydd di.

@Richie0110 da iawn! Tria tŵt tipyn bach bob dydd - rwy wedi ffindio mae'n fy helpu lot i ysgrifennu fy mlog yn gymraeg.

Miriam boosted
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!