Follow

Mae diogelwch y gymuned o’r pwys pwysicaf iddom ni, felly rydym yn ohirio’r cyfarfodydd cymdeithasol am y tro. Ymunwch efo’r grwp ar Facebook neu Twt.Cymru nes bo’r cyfarfodydd yn ail-ddechrau.facebook.com/groups/NewYorkWel

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!