Follow

@Ffyncwraig O’n i’n edrych ymlaen at gael peint yn y Vivian, Sgeti heddi, ar ôl wâc hir. Cyrraedd a gweld y lle yn coch, glas a gwyn i gyd, felly rhaid aros tan y pyb nesa, 20 munud lawr y lôn.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!