Follow

RT @SesiwnFawr@twitter.com

CYHOEDDIAD | ANNOUNCEMENT

Dyma rai o artistiaid SESIWN FAWR DOLGELLAU 2019 🥳

Check out some of our artists for
SESIWN FAWR DOLGELLAU 2019 👇

Tocynnau cyn cŵn Caer: £45
Earlybird weekend tickets: £45

sesiwnfawr.cymru

🐦🔗: twitter.com/SesiwnFawr/status/

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!