Follow

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn @GwasgGomerPress@twitter.com yn paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond sut wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â?

Awgrymiadau: parallel.cymru/gomer-haf-2019
@eurig@twitter.com @InspectorChard@twitter.com @KarlaJMBrading@twitter.com @meleriwj@twitter.com @popethcymraeg@twitter.com @siannorthey@twitter.com @LlyfrauCymru@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!