Follow

RT @ShwmaeSumae@twitter.com

Erthygl gwych yn y WM bore yma am 2019, ac un o'n pencampwyr anhygoel, Neil Rowlands o @parallel_cymru@twitter.com sy' wedi cyfrannu cymaint nôl i ddiwylliant Cymraeg ac i'r sîn gyffrous o ddysgu Cymraeg gyda'i gylchgrawn dwyieithog arlein parallel.cymru/
Diolch Neil! 💚

🐦🔗: twitter.com/ShwmaeSumae/status

Diolch i criw @ShwmaeSumae@twitter.com! Gobeithio bydd hyn, a'r pencampwyr eraill, yn dangos bod ein hiaith yn hygyrch i bawb, ac mae'n bosibl i ddysgu Cymraeg ac wedyn bod rhan o gymuned a darparu gwasanaeth go iawn trwy gyfrwng yr iaith.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!